Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sığınmacı Belgesi (Artık Düzenlenmiyor)

Eklenme Tarihi

PDF Olarak İndir

10 Eylül 2018 tarihine kadar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye’ye gelen sığınmacıların kayıtlarını alıyor ve üçüncü bir ülkeye yerleştirme süreçlerini yürütmek amacıyla, başvurucuların mültecilik iddiasını değerlendiriyordu. Ancak 10 Eylül 2018 tarihi itibariyle BMMYK kayıt ve mülteci statü belirleme işlemlerini durdurmuştur. Dolayısıyla, bu tarihten itibaren BMMYK Sığınmacı Belgesi düzenlenmemektedir.

BMMYK Sığınmacı Belgesi, BMMYK’ya kaydını yaptırmış, sığınma başvurusunda bulunmuş ancak statü belirleme değerlendirmesi neticesinde mülteci olarak tanınmamış kişilerde bulunan bir belgedir.