ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ KAYIT BELGESİ ÖRNEĞİ (ESKİ TİP BELGE)

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18 Ekim 2018 tarihinde mülga olan 69. maddesinin 7. fıkrası uyarınca uluslararası koruma kaydını tamamlayan ancak henüz mülakatını tamamlamamış kişiler için düzenlenen ve otuz gün geçerli olan belgedir. Yasadaki bu değişiklik sonrası bu belge artık düzenlenmemektedir.