GEÇİCİ KORUMA KİMLİK BELGESİ ÖRNEĞİ

Kayıtları tamamlanarak geçici koruma kapsamına alınan kişiler için Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 22. maddesi kapsamında düzenlenen kimlik belgesidir.