ULUSLARARASI KORUMA STATÜSÜ SAHİBİ KİMLİK BELGESİ ÖRNEĞİ

Uluslararası koruma başvurusu değerlendirilerek mülteci, şartlı mülteci ya da ikincil koruma statülerinden biri tanınan kişiler için Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 83. maddesi uyarınca düzenlenen kimlik belgesidir.