YOL İZİN / SEVK BELGESİ ÖRNEĞİ

Türkiye içerisinde şehirlerarası seyahat etmesi izne tabi olan yabancılara İl Göç İdaresi Müdürlüklerince verilen ve yaptıkları şehirlerarası seyahatin Müdürlüğün bilgisi ve izni dahilinde olduğunu gösteren belgedir.