Edirne İdare Mahkemesi 2023/1681 E. 2023/2160 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2023/989 E. 2023/2111 K. Sayılı Kararı

Kırıkkale İdare Mahkemesi 2023/322 E. 2023/581 K. Sayılı Kararı

Kayseri 1. İdare Mahkemesi 2022/786 E. 2022/1342 K. Sayılı Kararı

Kırklareli İdare Mahkemesi 2020/359 E. 2020/333 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/535 E. 2020/1404 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/534 E. 2020/1198 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/469 E. 2020/1426 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2021/1745 E. 2022/718 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/2563 E. 2021/383 K. Sayılı Kararı