İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/71 E. 2020/1891 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2019/3136 E. 2020/798 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/1064 E. 2022/1479 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/324 E. 2022/717 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/323 E. 2022/716 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/153 E. 2022/568 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2021/2376 E. 2022/249 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2021/1943 E. 2021/1999 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2021/1492 E. 2021/1683 K. Sayılı Kararı

Kastamonu İdare Mahkemesi 2022/442 E. 2022/702 K. Sayılı Kararı