Noterlik İşlemlerinde Kullanılacak Kimlikler Konulu 12.06.2019 Tarih ve 1 Sayılı Genelge

Noterlik Kanunu Yönetmeliği

Noterlik Kanunu

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği

Avukatlık Kanunu

Developed by Polar Stork