İdari Karar Örnekleri

 1. Şartlı mülteci statü kararı örneği
 2. Uluslararası koruma başvurusunun reddi kararı örneği
 3. Uluslararası koruma başvurusunun reddi kararı örneği (hızlandırılmış prosedür)
 4. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce uluslararası koruma başvurusu hakkında alınan sınır dışı ve terke davet kararı örneği
 5. Uluslararası koruma başvurusunun reddi kararına müteakip kişi hakkında düzenlenen sınır dışı ve idari gözetim kararı örneği
 6. YUKK Madde 77’ye istinaden verilen uluslararası koruma başvurusunun geri çekilmiş sayılması kararı örneği
 7. YUKK Madde 77’ye istinaden verilen uluslararası koruma başvurusunun geri çekilmiş sayılması kararından sonra yasal itiraz süresinin tamamlanmasına müteakip düzenlenen sınır dışı kararı örneği
 8. YUKK Madde 54/1 kapsamında verilen sınır dışı tebliğ tebellüğ belgesi örneği
 9. İdari gözetim uzatma kararı örneği
 10. Uluslararası koruma başvurusu yapmış kişinin YUKK Madde 71’e istinaden “uydu ile” sevkine dair tebliğ örneği
 11. Düzensiz durumdayken yakalanmasına müteakip idari gözetim altındayken yaptığı uluslararası koruma başvurusu işleme konan kişinin, hızlandırılmış prosedürden çıkartılıp serbest bırakılarak serbest ikamet iline yönlendirilmesi tebliğ örneği
 12. Sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında tutulurken YUKK Madde 57/4 kapsamında idari gözetim kararı sonlandırılarak salıverilmesi tebliğ örneği
 13. Kabul edilemez başvuru kararı örneği
 14. Geçici koruma statüsünün iptal kararı örneği
 15. BMMYK 1. Aşama ret karar örneği
 16. BMMYK 2. Aşama (İtiraz) ret karar örneği