Ulusal Mevzuat

B) Ulusal Mevzuat – Seçki

B1) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (Kabul Tarihi: 04.04.2013; Kanun No: 6458)

B2) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (İçişleri Bakanlığı; Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 17.03.2016)

B3)Geçici Koruma Yönetmeliği (Bakanlar Kurulu; Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 22.10.2014; Karar No: 2014/6883)

B4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası – İlgili Maddeler

B5) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Kabul Tarihi: 29.05.2009; Kanun No: 5902) – İlgili Maddeler

B6) Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Konulu Genelge (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; Tarih: 18.12.2014; Genelge No: 2014/4)

B7) Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Yönergesi (Tarih: 25.03.2015)

B8) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Verilecek Engelli Sağlık Raporunun Götürü Bedel Kapsamında Verilmesine İlişkin Protokol (Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu; Tarih: 15.08.2016)

B9) Uluslararası İşgücü Kanunu (Kabul Tarihi: 28.07.2016; Kanun No: 6735)

B10) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği (Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 29.08.2003) – İlgili Maddeler

B11) Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik (Bakanlar Kurulu; Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 15.01.2016; Karar No: 2016/8375)

B12) Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 26.04.2016)

B13) Yabancılara Yönelik Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Genelgesi (Millî Eğitim Bakanlığı; Tarih: 23.09.2014; Genelge No: 2014/21)

B14) Çocuk Koruma Kanunu (Kabul Tarihi: 03.07.2005; Kanun No: 5395)

B15) Refakatsiz Çocuklar Yönergesi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Tarih: 20.10.2015; Yönerge No: 152065)

B16) Evlendirme Yönetmeliği (Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 07.11.1985) – İlgili Maddeler

B17) Mülteciler ve Geçici Koruma Altına Alınanların Evlenme ve Çocuklarının Tanınması Konulu Yazı (İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tarih: 13.10.2015)

B18) Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (Kabul Tarihi: 08.03.2012; Kanun No: 6284) – İlgili Maddeler

B19) Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 18.01.2013) – İlgili Maddeler

B20) Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 05.01.2013) – İlgili Maddeler

B21) İnsan Ticaretiyle Mücadele Ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik (İçişleri Bakanlığı; Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 17.03.2016)

B22) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Kabul Tarihi: 31.05.2006; Kanun No: 5510) – İlgili Maddeler

B23) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (Kabul Tarihi: 29.05.1986; Kanun No: 3294) – İlgili Maddeler

B24) Değerli Kağıtlar Kanunu (Kabul Tarihi: 21.02.1963; Kanun No: 210) – İlgili Maddeler

B25) Harçlar Kanunu (Kabul Tarihi: 02.07.1964; Kanun No: 492) – İlgili Maddeler

B26) Türk Ceza Kanunu (Kabul Tarihi: 26.09.2004; Kanun No: 5237) – İlgili Maddeler

B27) İskân Kanunu (Kabul Tarihi: 19.09.2006; Kanun No: 5543) – İlgili Maddeler

B28) Türk Vatandaşlığı Kanunu (Kabul Tarihi: 29.05.2009; Kanun No: 5901) – İlgili Maddeler

B29) Pasaport Kanunu (Kabul Tarihi: 15.07.1950; Kanun No: 5682) – İlgili Maddeler

B30) İdari Yargılama Usulü Kanunu (Kabul Tarihi: 06.01.1982; Kanun No: 2577) – İlgili Maddeler

B31) Avukatlık Kanunu (Kabul Tarihi: 19.03.1969; Kanun No: 1136) – İlgili Maddeler

B32) Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği (Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 30.03.2004) – İlgili Maddeler

B33) Noterlik Kanunu (Kabul Tarihi: 18.01.1972; Kanun No: 1512) – İlgili Maddeler

B34) Noterlik Kanunu Yönetmeliği (Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 13.07.1976) – İlgili Maddeler

B35) “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uyarınca Verilen Belge ve Kimlikler Hakkında” Başlıklı Noterler Birliği’nin Genel Yazısı (Yayımlanma Tarihi: 19.09 2014; Yazı No: 93)

B36) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (Kabul Tarihi: 30.03.2011; Kanun No: 6216) – İlgili Maddeler

B37) Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü (Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 12.07.2012) – İlgili Maddeler

B38) Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (Kabul Tarihi: 14.06.2012; Kanun No: 6328) – İlgili Maddeler

B39) Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 28.03.2013)

B40) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu (Kabul Tarihi: 06.04.2016; Kanun No: 6701)

B41) Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (İçişleri Bakanlığı; Resmî Gazete Yayımlanma Tarihi: 24.04.2014)