Uluslararası Mevzuat

İÇİNDEKİLER

 1. BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi
 2. BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1967 Protokolü
 3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi – Madde 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 ve 34
 4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İç Tüzük – Madde 39
 5. BM İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme – Madde 1, 2 ve 3
 6. BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme – İlgili Maddeler
 7. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi – Madde 13, 14 ve 15
 8. BM Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Sözleşme’sine Ek “Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol” – İlgili Maddeler
 9. BM Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Sözleşme’sine Ek “İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol” – İlgili Maddeler
 10. BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
 11. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme – İlgili Maddeler
 12. BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi – İlgili Maddeler
 13. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)